Waarom Voor Ons Kiezen?

     

  • Geen Wachtlijst
  • Betrouwbaar
  • Zorg Op Maat
  • Multicultureel
  • Uw Zorg Onze Borg
  •  

     

Welkom
Thuiszorg Forniamo wil mensen met een beperking, actief en begeleidend ondersteunen om te voorkomen dat zij sociaal in een isolement terecht komen. Zij heeft daarbij een maatschappijbeeld voor ogen waarin geen uitsluiting voorkomt en mensen in sociale netwerken hun eigen identiteit kunnen ontwikkelen en inclusief sociale cohesie ervaren. Zij wil preventief helpen voorkomen dat mensen met een chronische beperking overmatig gebruik moeten maken van hulpverleningsaanbod en zij maatschappelijk kunnen functioneren volgens de normen en waarden van goed burgerschap zoals die in onze samenleving gelden.

Thuiszorg Forniamo wil zich profileren als een thuiszorgorganisatie die haar kenwaarden: respect, servicegerichtheid en vooruitstrevendheid volledig waarmaakt en overtreft. Bij ons telt ieders mening.

Thuiszorg Forniamo is tevens een multiculturele zorgaanbieder, dit wil zeggen dat wij zorg bieden aan iedereen ongeacht geaardheid of cultuur. Indien gewenst bieden wij zorg in uw eigen taal en houden wij rekening met uw religie.

Kortom, bij iedereen thuis.