Stichting Forniamo (“Forniamo” staat in het Italiaans voor “daar zorgen we voor”) is een platte thuiszorg organisatie met circa 35 medewerkers en biedt zorg en ondersteuning aan ruim 100 cliënten in de regio Noord Holland. Stichting Forniamo richt zich op het vergroten van de eigen kracht en het zelfvertrouwen van personen om samen optimale kansen te creëren voor hun ontwikkeling. Onze uiterst betrokken en deskundige medewerkers zijn allemaal verschillend maar hebben hetzelfde doel: cliënten maximaal en op maat ondersteunen. Een vast team van verpleegkundigen, verzorgenden, woonbegeleiders en ambulant begeleiders vormen de vertrouwde gezichten van Stichting Forniamo. Hiermee waarborgen wij de continuïteit en stabiliteit voor al onze cliënten. Cultuursensitiviteit is een belangrijk fundering van onze hulpverlening. Vanuit ons hart voor de zorg en de wens om kwetsbare groepen te helpen, realiseren we methodische en laagdrempelige hulpverlening.

Het Bestuur wordt gevormd door één bestuurder. Deze bestuurder is integraal verantwoordelijk voor het totaal te voeren en gevoerde beleid en legt verantwoording af aan de Raad van Toezicht die uit 3 leden bestaat. De bestuurder geeft rechtstreeks leiding aan het managementteam dat bestaat uit 2 managers. De bestuurder wordt ondersteund door een Zorgmanager, Algemeen manager, Teamleidster en een externe onafhankelijke kwaliteitsadviseur.

Vanwege het geplande vertrek van de huidige bestuurder zoeken wij een ondernemende en verbindende opvolger die affiniteit heeft met de zorg. De bestuurder beschikt over goede contactuele vaardigheden, met het oog op bestendiging en verbetering van de reputatie van Forniamo. De bestuurder speelt daartoe een belangrijke rol in de contacten met gemeenten als opdrachtgever.

De bestuurder zet de ingezette koers voort en implementeert deze. U wilt behouden en voortborduren op wat goed is, maar ook het moment van verandering van bestuur effectief aanwenden om sturing en tempo te geven aan nieuwe noodzakelijke veranderingen – zeker gelet op de veranderende context in de jeugdzorg. U durft hierbij besluiten te nemen, ook in crisissituaties, bent koersvast, stelt heldere kaders, realiseert duidelijkheid en daarmee ook helderheid en brengt hierdoor rust in tijden van verandering.

We zijn op zoek naar een bestuurder die een inspirerende leider wil en kan zijn en in samenwerking met het managementteam ervoor zorgt dat gemaakte keuzes evenwichtig zijn en daadwerkelijk worden geïmplementeerd.

U bent een toegankelijke persoonlijkheid met een helicopterview zonder op afstand van cliënten en medewerkers te staan. U voelt zich thuis in een kleinschalige platte organisatie en daarbij heeft u lef om buiten de kaders te denken en te acteren.

Functie-eisen

Stichting Forniamo is op zoek naar een creatief denker met een stevige persoonlijkheid en bestuurlijke intelligentie die o.a. beschikt over de volgende kenmerken:

  • Ambitieus, nieuwsgierig, en ondernemend;
  • Financieel en bedrijfsmatig sterk en feeling met technologie en data;
  • Koersvast en besluitvaardig;
  • Open vizier, reflectief, goed luisterend;
  • Verbindend
  • Laagdrempelig en benaderbaar;
  • Beschikt over een helicopterview;
  • Sterke contactuele vaardigheden;
  • Ervaring met reputatiemanagement;
  • Humor.

Aanbod

De arbeidsvoorwaarden zijn in overeenstemming met de zwaarte van de functie en passend binnen de Wet Normering Topinkomens (WNT), zorg en jeugdhulp, klasse I. Uitgegaan wordt van een part time dienstverband voor 24 uur per week.

Informatie

De procedure wordt begeleid door Ernst Paul Pandelitschka (bestuurder) en Georgo Muller (voorzitter raad van toezicht). Voor inhoudelijke vragen over de functie kunt u mailen naar info@forniamo.nl.

Tijdens het proces wordt gevraagd om uw cv en een motivatiebrief.

Deze website maakt gebruik van cookies. Door deze site te blijven gebruiken, accepteert u ons gebruik van cookies. AVG wetgeving   Meer informatie download PDF