Elke jongere en gezin/systeem verdient perspectief. Vanuit de eigen talenten, passies en vaardigheden moeten jongeren en andere bewoners de kans krijgen om zich te ontwikkelen. Stichting Forniamo wil daar een bijdrage aan leveren door het versterken van de eigen autonomie. Wij geloven in het ondersteunen de jongere en hun netwerk.

Vaak is er sprake van complexe problemen, die meerdere leefgebieden en generaties bestrijken. Door vanuit een geïntegreerde benadering de hulp bij complexe problematiek goed op te zetten worden problemen sneller opgelost. We schalen de hulpverlening af zodra de zorgvraag dat toelaat. Onze focus ligt op verblijf bieden voor jongeren waar dit nodig is en ambulante begeleiding waar dit mogelijk is.

Wij verplichten onszelf om samen met onze netwerkpartners een snelle toegankelijkheid voor jongeren te realiseren.

Afspraak en informatie?

Bezoekadres:

Julianastraat 20A,          

1165 VG Halfweg

Telefoon:

+31 85 30 30 254


Deze website maakt gebruik van cookies. Door deze site te blijven gebruiken, accepteert u ons gebruik van cookies. AVG wetgeving   Meer informatie download PDF