Waarom Voor Ons Kiezen?

 • Geen Wachtlijst
 • Betrouwbaar
 • Zorg Op Maat
 • Multicultureel
 • Uw Zorg Onze Borg
Stichting Forniamo hecht veel waarde aan kwaliteit van haar zorg- en dienstverlening. Om dit te kunnen waarborgen besteden wij veel aandacht aan cliënten ervaringen en zorgevaluaties. Zo wordt er periodiek een cliënttevredenheidsonderzoek gehouden en wordt de zorg bij cliënten jaarlijks geëvalueerd.
Buiten de ervaringen van de cliënten en de zorgevaluaties zijn er binnen onze organisaties meerdere processen waar veel aandacht wordt gegeven. Hier kunnen we denken aan processen zoals;

 • het bewaken van het professioneel handelen;
 • de communicatie over het zorgproces;
 • registratie van activiteiten en zorgprocessen;
 • beleid en organisatie;
 • personeel;
 • huisvesting;

Stichting Forniamo heeft zijn kwaliteitskeurmerk behaald en is sinds januari 2015 ISO 9001:2015 gecertificeerd.

Alle diensten van Stichting Forniamo vallen onder het ISO 9001:2015 certificaat, behalve verpleging.

Wat is de ISO 9001:2015?
ISO 9001 is een internationale, generieke standaard, uitgegeven door de International Standardization Organisation. ISO 9001 stelt zich ten doel om internationale vereisten voor kwaliteitssystemen te standaardiseren, meetbaar en controleerbaar te maken. ISO 9001 is toepasbaar voor elk type organisatie en is er in hoofdlijnen op gericht om de alle relevante processen in organisaties beheerst te laten verlopen, van de inkoop en productie tot de verkoop en service.

Voor onze organisatie en voor onze cliënten betekent dit:

 •  kwaliteitsplanning om de kwaliteitsdoelen te bereiken;
 • directiebeoordeling en interne audits;
 • corrigerende en preventieve maatregelen;
 • monitoring / meting van de klanttevredenheid;
 • identificatie van de wet- en regelgeving;
 • continue verbetering.