Waarom Voor Ons Kiezen?

  • Betrouwbaar
  • Zorg Op Maat
  • Multicultureel
  • Uw Zorg Onze Borg
Beschermd Wonen

Iedereen wil het liefst zijn eigen leven leider. Ook als er meerdere zorgvragen zijn, zoals een (psychische) beperking samen met andere problemen. De overgang van jeugd naar volwassenheid kan groot zijn. Er wordt verwacht dat jongeren steeds zelfstandiger worden. Jongeren mogen steeds meer zelf beslissen. Soms kan een jongeren daar nog wat ondersteuning bij gebruiken. Bijvoorbeeld bij wonen, werken, leren, dagbesteding, vrije tijd en sociale contacten. Deze ondersteuning kunnen wij bieden op onze woonlocatie.

Wat bieden wij?

Forniamo Beschermd Wonen biedt individuele hulp en ondersteuning op maat. Dit bieden wij aan jongeren en jongvolwassenen van 16 t/m 23 jaar. De problematiek kan uiteenlopend zijn. Om een goed beeld te krijgen gaan wij met elke jongeren in gesprek om te kijken of onze ondersteuning passend is. Er zijn ook een paar criteria waardoor een jongeren niet bij ons kan instromen, deze staan onder aan de pagina vermeld.

Het doel van de begeleiding is om de zelfredzaamheid van de jongeren te vergroten zodat zij op langere termijn weer meer kunnen doen in de maatschappij.

Ondersteuning bieden wij op onze woonlocatie in Zaandam. Op de locatie is 24/7 begeleiding aanwezig.

Ambulante begeleiding

Naast beschermd wonen biedt Forniamo ook ambulante begeleiding. Dit is bedoeld voor jongeren/jongvolwassenen die wel een woonplek hebben (zelfstandig of bij ouders) en nog behoefte hebben aan ondersteuning bij het aanleren van sociale en praktische vaardigheden.

Uitgesloten zijn zorgvragers:

• Die suïcidaal gedrag vertonen.
• Met complete overname van ADL (Algemene Dagelijkse Levensverrichtingen).
• Met actuele (soft) drugs- en/of alcoholverslaving die daardoor geregeld onder invloed zijn.
• Met zeer ernstige psychiatrische problematiek, die bijvoorbeeld een gesloten opname vereist.
• Die verbaal zeer agressief zijn.
• (en/of naasten) die seksueel intimiderend gedrag vertonen.
• Met een zintuigelijke beperking die doof en/of blind zijn.
• Die andere cliënten en/of medewerkers discrimineren.
• Die wegloopgedrag vertonen.
• Die een psychose hebben.

Privacyverklaring

Iedereen heeft recht op privacy. Dat vinden wij ook erg belangrijk. Om ons werk te kunnen doen hebben we natuurlijk wel een aantal gegevens nodig. Wil je in een notendop weten hoe wij met persoonlijke gegevens omgaan? Klik hier om te lezen.

Aanmelding

Wij willen graag een goed beeld krijgen van uw hulp- / zorgvraag en uw situatie. Daarom nemen wij na ontvangst van het aanmeldingsformulier binnen 2 weken contact met u op. Klik hier om het aanmeldingsformulier te downloaden.

Financiering

Bent u geïnteresseerd, neem dan contact met ons op. Per gemeente kan de manier van financieren verschillen. Wij leggen graag aan u uit hoe de financiering binnen uw gemeente is geregeld.

Contact

Voor meer informatie en vragen omtrent ons zorgaanbod en aanmelden kunt u ook contact met ons opnemen:

Stichting Forniamo
Email: beschermdwonen@forniamo.nl

Klachten 

Er is een klachtencommissie beschikbaar voor de cliënten en ouders die gebruik maken van zowel ambulante hulpverlening als beschermd & begeleid wonen. Klik hier voor meer informatie over onze klachtenregeling.